Đồng Hồ

Đồng hồ Skmei chính hãng. Tất cả đồng hồ đều không vô nước. Đa số đồng hồ chịu được 5ATM nước tức là có thể mang đi bơi trong hồ.

Chế độ bảo hành tất cả đồng hồ là 3 tháng.


Không có sản phẩm trong danh mục này.